Introducció

Introducció

El llibre de Sistemes Operatius en Xarxa és un material didàctic enfocat als alumnes del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. En ell es desenvolupen els continguts del mòdul professional de Sistemes Operatius en Xarxa i s’hi proposen activitats i qüestionaris d’autoavaluació.

Continguts

UF1. Sistemes operatius propietaris en xarxa

UF2. Sistemes operatius lliures en xarxa

UF3. Compartició de recursos i seguretat

UF4. Integració de sistemes operatius

#FpInfor #SmxMp04 #AsixMp01 #SistemesOperatius #LDAP #Samba #WindowsServer

Autor: Sergi Coll

results matching ""

    No results matching ""